פיתוח/שימוש מערכת רכש ממוחשבת, פיתוח/יישום/תחזוקת בסיס נתונים של מפרטים

הרצאה מתוך קורס וובינר CPM ניהול רכש ולוגיסטיקה בכיר

שתף עמוד: