כבאות והצלה לישראל

המטרה

המטרה

ניצול מקסימלי של החומר וצמצום אובדן ככל האפשר לזרנוקים שניזוקים בעת ארועי כבאות והצלה עקב שריפה / קרע פגיעה באופן שלא ניתן לעשות בהם שימוש.

האתגר

האתגר

כבאות והצלה לישראל עושה שימוש בזרנוקים לפעולות הצלת חיים ורכוש. לאחר פעולות אלה נגרם נזק לחלק מזרנוקים המהווים ציוד שוטף בפעולות כיבוי שריפה.

התהליך

התהליך

בהשקעה מינימלית הכוללת מכשיר ושעות הכשרה, ניתן להכשיר מספר לוחמי אש בבת אחת או לחילופין למנות בעל תפקיד לנושא זה כגון כבאי מבצעי שירד לעבודת בוקר בשל מגבלה רפואית.
1. השבחת ההון האנושי
באופן זה ההכשרה תשמר ברמת כל לוחם בתחנה בעל תפקיד ייעודי ותשביח את ארגז הכלים שלו ואת הידע המקצועי בטיפול והבנת הציוד המבצעי, כמו גם את בטחונו העצמי. במסגרת הכשרת עובדי המערך, ניתן יהיה להשתמש בכישורי לוחם שירד לעבודת בוקר או מנהלית זו או אחרת עקב מחלה שאינה מאפשרת עבודה במשמרות כלוחם אש.

לחלופין אם תוקם סדנה במיקור חוץ (outsourcing) ניתן יהיה להכשיר עובדים מאת בעלויות נמוכות באמצעות אוכלוסיות שאנו מבקשים לעודד כגון: בעלי מוגבלויות
מחברת המשקם, סדנאות בשבס, משוחררים משבס בתקופת עבודות שרות לציבור.
כיום קיים מכשור חשמלי גם לקשירת זרנוק וגם לסגירתו באמצעות מכשיר לחיות (פשוט וללא סיכונים) במינימום הכשרה ותועלת.
2. קיצור זמני אספקה
כאשר מעבירים את הזרנוקים לתיקון ע"י ספק חיצוני, קיים זמן העברה מהתחנות אל הספק, זמן תיקון בחצרי הספק לפי סדרי עדיפויות שלו וזמן העברה את התחנות.
כאשר הזרנוק מתוקן בתחנות, זמן אספקה הוא אפס.
ברגע שהזרנוק מתוקן – הוא מצוי בתחנה לגורם הדורש ומביא לעניין הבא – יעילות מבצעית.
3. יעילות מבצעית
ברגע קיום דרישה בשטח, אם קיים מלאי זרנוקים מתוקן הרי שניתן לעשות בו שימוש מיידי, במקום להמתין למשלוח מאת הספק שיכול לארוך ימים. כידוע במקצוע
הכבאות הזמן הוא גורם קריטי.
4. לעומת התקשרות עם ספק במכרז
התקשרות עם ספק תגרום להוצאת כספים שוטפת לאורך חיי המכרז.
תיקון של גם מחצית מהזרנוקים (בהנחה כי לא ניתן לתקן את כולם) תהווה חסכון במשאבי הכבאות שניתן יהיה להפנות למקומות אחרים.

השלבים

01

סקירת הקיים ובניית תוכנית אסטרטגית

02

תכנון המערך התפעולי: הוראת נציב ,נהלים, דוחות, מדידה ובקרה

03

הוצאה לפועל, ניהול ובקרה שוטפים

04

פגישות עבודה ושיפור מתמיד

תוצאות

בבחירתנו בחלופה של אפשרות תיקון זרנוקים עי וחמי האש (inhouse) אנו משיגים מטרות של חסכון משמעותי בזמן אספקה המביא ליעילות מבצעית , חסכון בעלויות
התקשרות עם ספק חיצוני והשבחת הגורם האנושי/ניצול מקסימלי של כח אדם.

החסרון בחלופה הנבחרת היא כי לעתים קיימת התנגדות מצד הוועד כאשר מתווסף תפקיד נוסף ללוחם אש. אנו איננו רואים בכך תוספת מבוטלת שכן מלכתחילה הכבאים
היו מטפלים בתיקון הזרנוקים.
כמו כן את הבעיה הבטיחותית ניתן לפתור ע"י הסמכה והדרכה מדוקדקת של כל כבאי או הסמכת גורם בכל תחנה שיוכשר לעניין זה.

המענה שניתן לבעיית בלאי הזרנוקים הינו מקסימלי. מבלאי – למלאי!

הגיע הזמן למקד את העסק שלכם

הגיע הזמן

למקד את העסק שלכם

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן